Vraag & Antwoord

[qode_gradient_icon_with_text icon_pack=”font_awesome” icon=”fa-chevron-circle-down” icon_size=”fa-3x” title=”Payroll Branche Vragen en Antwoorden” title_text_transform=”none” title_text_font_weight=”500″][icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Wat is payrolling?” margin_bottom=”10″]

Payrolling is het juridisch overdragen van uw medewerkers aan een payroll dienstverlener om deze vervolgens terug te huren van de Payroller.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Wat doet een payroll bedrijf?” margin_bottom=”10″]

De Payroller zorgt voor de afhandeling van alle juridische- en administratieve zaken van uw bedrijf.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Wat zijn de kosten voor gebruik te maken van payroll?” margin_bottom=”10″]

In veel gevallen is het zo dat payroll zelfs goedkoper is als dat u zelf werknemers in dienst neemt voor uw bedrijf.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Wat zijn de voordelen van payrolling? ” margin_bottom=”10″]

Flexibiliteit en het gemak voor u als ondernemer in combinatie met maar beperkte risico die payroll meg zich mee zal brengen.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Welke contractduur hanteren wij bij payrolling?” margin_bottom=”10″]

Geen. Als u kiest voor payrollen, dan kiest u voor eenvoudigheid. En daar horen geen langetermijncontracten bij. U kunt dus het contract op zeggen wanneer u dat maar wilt.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Hoe handelen wij de urenregistratie af?” margin_bottom=”10″]

Online. De gewerkte uren van uw medewerkers kunt u eenvoudig via de mail aan ons doorgeven. Volledig digitaal dus.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Moet ik mijn medewerkers doorbetalen wanneer ze ziek zijn?” margin_bottom=”10″]

Nee. U betaalt aan ons alleen op basis van gewerkte uren. Het ziekterisico ligt bij ons.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Voor wie is payrolling interessant?” margin_bottom=”10″]

Payrolling is interessant voor:

  • Bedrijven waar vaal wisseling van personeel plaatsvindt.
  • Bedrijven waar geen/weinig kennis aanwezig is m.b.t. arbeidszaken.
  • Bedrijven die gezien de werkzaamheden maximaal gebruik willen maken van de aangeboden contractmomenten.
[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Welke voordelen heeft payrolling voor mij als werkgever?” margin_bottom=”10″]
  • U betaalt een vast tarief en ontvangt periodiek één factuur. En op die manier kunt u alle personeelskosten zien.
  • U weet al wat de personeelskosten zullen gaan worden en daarom kunt u daar al vroeg rekening mee houden.
[qode_gradient_icon_with_text icon_pack=”font_awesome” icon=”fa-chevron-circle-down” icon_size=”fa-3x” title=”ZZP Payroll Vragen en Antwoorden” title_text_transform=”none” title_text_font_weight=”500″][icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Wat moet ik regelen als ik wil starten als ZZP’er?” margin_bottom=”10″]

Het is niet moeilijk om als ZZP’er een eigen onderneming te starten, u zal wel een paar zaken moeten regelen. Zoals u moet uw bedrijf in schrijven bij de kamer van koophandel en er moet een rechtsvorm worden gekozen.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Kan ik als zieke of arbeidsongeschikte hulp krijgen van het UWV als ik een eigen bedrijf begin?” margin_bottom=”10″]

U kunt met een ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering een eigen bedrijf beginnen. UWV kan u op weg helpen met een lening of vergoeding om uw werkplek aan te passen. UWV kan u ook helpen als u geen uitkering heeft.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Kan ik gebruikmaken van bijstand als ik al langere tijd een eigen bedrijf heb?” margin_bottom=”10″]

Heeft u al langere tijd een eigen bedrijf en heeft u tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. Dit kan vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Hoe regel ik mijn pensioen als ZZP’er?” margin_bottom=”10″]

ZZP’ers hebben recht op een AOW als u de AOW-leeftijd hebt bereikt. U bepaalt zelf of u nog een aanvullende oudedagsvoorziening wilt. Voor dit aanvullende pensioen bestaan verschillende mogelijkheden.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Met welke belastingzaken krijg ik als ZZP’er te maken?” margin_bottom=”10″]

Als ZZP’er krijgt u te maken met speciale regels voor belastingen en aftrekposten.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Geldt de Arbeidstijdenwet voor mij als zelfstandige?” margin_bottom=”10″]

Nee er zijn geen regels voor u zult uw eigen werk- en rusttijden dus zelf mogen inplannen.

Behalve als u afspraken heeft gemaakt met de opdrachtgever.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Heb ik als ZZP’er te maken met Arboregels?” margin_bottom=”10″]

Als ZZP’er bent u in de regel zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid tijdens het werk. Toch gelden er ook arboregels voor zelfstandigen. Bijvoorbeeld bij grote risico’s, zoals bij werken op grote hoogte of met gevaarlijke stoffen. Voor ZZP’ers en werknemers die op dezelfde plek werken, gelden dezelfde regels.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Hoe zit het met de Belastingdienst? ” margin_bottom=”10″]

De Belastingdienst kijkt of u zelfstandig ondernemer bent of werknemer en welke belastingen voor u gelden. Als ZZP’er is het soms lastig te bepalen of u zelfstandig ondernemer bent. Soms denkt u zelf dat u zelfstandig bent, maar blijkt de Belastingdienst dat achteraf toch anders te zien. Dat is vervelend, voor u, maar ook voor uw opdrachtgever, die dan alsnog premies voor u moet betalen.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Moet ik me als ZZP’er inschrijven bij de KvK? ” margin_bottom=”10″]

Net als andere ondernemers moet u zich inschrijven bij de KvK en aanmelden bij de Belastingdienst.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Waar moet ik rekening mee houden als ik stop als ZZP’er? ” margin_bottom=”10″]

De overheid gaat ervan uit dat u zelf maatregelen neemt als u stopt met uw bedrijf. U moet rekening houden met de gevolgen hiervan, zoals uw pensioen en belastingzaken. U kunt mogelijk gebruik maken van financiële steun als u stopt.

[qode_gradient_icon_with_text icon_pack=”font_awesome” icon=”fa-chevron-circle-down” icon_size=”fa-3x” title=”Uitzendbureau Payroll Vragen en Antwoorden” title_text_transform=”none” title_text_font_weight=”500″][icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Welke CAO is van toepassing?” margin_bottom=”10″]

De regels die zijn gemaakt voor uitzendkrachten zijn voor een deel opgenomen en er is een deel van de regels uitgewerkt in de CAO voor Uitzendkrachten.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Hoeveel ga ik verdienen?” margin_bottom=”10″]

Bij het begin van je werkzaamheden wordt je brutoloon vastgesteld. De hoogte van het loon is afhankelijk van een aantal factoren: het soort werk, je ervaring in dit werk, het aantal uren dat je voor het uitzendbureau hebt gewerkt en je leeftijd.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Wanneer wordt mijn loon uitbetaald?” margin_bottom=”10″]

Wij betalen het loon voor medewerkers een keer per maand en dat zal worden overgemaakt naar je bankrekening. Het is mogelijk om je loonstrook maandelijks per email te ontvangen. Hierbij is het belangrijk dat je het juiste mailadres aan ons doorgeeft. Hierop staan de loongegevens, zoals het aantal uren dat je die week gewerkt hebt, het uurloon, het minimumuurloon, de toeslagen en de bedragen die op je loon zijn ingehouden.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Wanneer ga ik pensioen opbouwen?” margin_bottom=”10″]

U begint met het opbouwen van pensioen vanaf uw 21e levensjaar of ouder dat hangt ervan af wanneer u begint met werken.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Wat zijn reserveringen?” margin_bottom=”10″]

Voor een uitzendkracht met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding geldt er geen loondoorbetaling indien u vrij wilt nemen in verband met kort verzuim/bijzonder verlof, feestdagen en vakantiedagen. In plaats daarvan worden er voor u percentages gereserveerd. Binnen 6 weken na het einde van de uitzendovereenkomst moeten de nog aanwezige gereserveerde bedragen aan de uitzendkracht worden uitgekeerd.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Wanneer kom ik in vaste dienst?” margin_bottom=”10″]

Als de proefperiodes zijn doorlopen is en de werkgever is tevreden over u functioneren dan zult u in aanmerking gaan komen voor een vast contract.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Geldt er voor mij een proeftijd?” margin_bottom=”10″]

Als er een proefperiode wordt afgesloten voordat u in dienst komt dan zal een eerst een proefcontract krijgen er vervolgens wordt besloten of het bedrijf verder met u zal gaan.

De proeftijd mag maximaal 2 maanden duren dit is wettelijk afgesproken.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Voor hoeveel uren ben ik dienst van het uitzendbureau?” margin_bottom=”10″]

Het uitzendbureau en u komen in overleg het aantal arbeidsuren overeen. Het aantal arbeidsuren wordt vermeld in de uitzendovereenkomst. Bij de totstandkoming van het maximumaantal arbeidsuren wordt rekening gehouden met de wettelijk toegestane arbeidstijd en het bij de inlener gebruikelijke aantal uren. Slechts in overleg met de inlener en uitzendonderneming, is het u toegestaan af te wijken van de bij de inlener geldende werktijden.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Wat gebeurt er als het werk wegvalt?” margin_bottom=”10″]

Indien gedurende de looptijd van uw uitzendovereenkoms wegvalt doordat de inleenopdracht wordt beëindigd, dan is de uitzendonderneming verplicht om passend en vervangend werk te zoeken en aan te bieden. Wel is het zo dat het werk wat u wordt aangeboden ook aanvaard zal moeten worden door u.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Bij wie moet ik mij ziekmelden?” margin_bottom=”10″]

U bent verplicht om op de eerste verzuimdag wegens ziekte of ongeval. Zal u ons zo vroeg mogelijk moeten bellen zodat wij een oplossing kunnen bedenken.

[qode_gradient_icon_with_text icon_pack=”font_awesome” icon=”fa-chevron-circle-down” icon_size=”fa-3x” title=”Backoffice Payroll Vragen en Antwoorden” title_text_transform=”none” title_text_font_weight=”500″][icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb?” margin_bottom=”10″]

Alle vragen waar u graag antwoord op krijgt daar kunt tussen de desbetreffende werktijden contact op nemen met onze accountmanagers.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Hoe krijg ik mijn winst uitgekeerd?” margin_bottom=”10″]

Wij sturen maandelijks facturen voor de gewerkte uren naar uw opdrachtgevers. En we zorgen ook dat ze geïnd worden. Op basis van de gewerkte uren factureert u de door u gerealiseerde marge wekelijks aan naar ons bedrijf zodat wij de gegevens kunnen gaan verwerken.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Wat zijn de voordelen voor mijn opdrachtgevers?” margin_bottom=”10″]

Zij hebben de garantie dat hun backoffice in goeie handen is, ook weten ze dat alles zal worden uitgevoerd zoals dat in de wet staat vermeld.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Maakt het uit op welke branche ik mij richt?” margin_bottom=”10″]

Nee dit maakt helemaal niks uit wij hebben met alle branches ervaring.

[icon_list_item icon=”fa-minus” icon_type=”transparent” icon_size=”14px” icon_color=”#5e5e5e” title=”Zijn er inschrijfkosten om gebruik te maken van de Backoffice Services?” margin_bottom=”10″]

Nee er zijn geen kosten om u in te schrijven bij ons bedrijf.