Privacy

Privacyverklaring

 

Voor ons is het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Payrollbedrijf.info (Onderdeel van POSD Payroll) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

 

Informatieregistratie

Wij bewaren van uw bezoek aan onze website het volgende: vrijwillig verstrekte gegevens, geraadpleegde pagina’s, pagina’s van welke u doorverwezen bent.
Bovenstaande informatie wordt gebruikt om de inhoud van de website te verbeteren, u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen dan wel marketingdoeleinden. Voor wat betreft het toesturen van e-mailberichten houden wij ons aan de Telecommunicatiewet en geldt het zogeheten ‘opt-in’ principe.

 

Privacy beleid

Payrollbedrijf.info (Onderdeel van POSD Payroll) is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar medewerkers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

 

Wet bescherming persoonsgegevens

Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren en andere manieren worden vrijwillig verkregen. Daarnaast gebruikt Payrollbedrijf.info (Onderdeel van POSD Payroll) webtracking-software om het databestand volledig en up to date te houden.

 

Cookies

 

Bij het gebruik van de website van Payrollbedrijf.info (Onderdeel van POSD Payroll) wordt gebruik gemaakt van cookies die tijdelijk op de computers van de bezoekers worden geplaatst. Deze zijn nodig voor de juiste werking van deze functionaliteiten. Bij het raadplegen van het meldingenregister zorgt een cookie ervoor dat de door de bezoeker ingevoerde zoekopdracht in alle fasen van het zoekproces beschikbaar is.

 

Gebruik gegevens medewerkers

De persoonsgegevens van medewerkers worden enkel vastgelegd voor de uitvoering van HR-dienstverlening, waaronder het voeren van een juiste salarisadministratie en personeelsmanagement en om wet- en regelgeving correct na te kunnen komen. Payrollbedrijf.info verwerkt onder andere de volgende gegevens:
– NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
– Geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit;
– BSN-nummer, ID bewijs en werkvergunning.
– Payrollbedrijf.info (Onderdeel van POSD Payroll) kan de persoonsgegevens doorgeven aan de opdrachtgever aan wie de medewerker ter beschikking wordt gesteld, alsmede aan gegevensbewerkers, overheidsinstanties en in alle overige gevallen waarin Payrollbedrijf.info (Onderdeel van POSD Payroll) hiertoe kan worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.
– Gebruik gegevens van zakelijke relaties
– De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om onze prospects, klanten en partners te benaderen:
– over belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van het ter beschikking stellen van medewerkers;
– over nieuwe producten en diensten van Payrollbedrijf.info (Onderdeel van POSD Payroll);
– over commerciële aanbiedingen;
– voor marktonderzoek.

 

Opslag gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

 

Gegevens wijzigen

In de e-mail nieuwsbrief en andere mailings staat een link waarmee u uzelf kunt afmelden voor de e-mail communicatie vanuit Payrollbedrijf.info (Onderdeel van POSD Payroll). Ook kunt u via ‘profiel wijzigen’ uw persoonsgegevens aanpassen. U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens. Op verzoek zal Payrollbedrijf.info (Onderdeel van POSD Payroll) u uit haar bestand halen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen.

 

Contactgegevens

POSD Personeelsbeheer
Hussenbergstraat 8
6243 AH Geulle
Tel:043 750 2608
E-mail: info@posd.nl